İstanbul Pharma

Insani Yardim Projeleri

Bir ilaç firmasının insani yârdim projelerini gerçekleştiriyor olması çok mühim bir durumdur. Çünkü böyle bir proje tüm insanların sağlıklı olmasını istediklerini ve insanları önemsediğini gösterir. Firmamızın yürüttüğü insani yârdim projeleri de bu amaç için gerçekleştirilmektedir. Bir ilaç toptancısı olan firmamız uluslararası temelli ilaç, tıbbi malzeme toplama ve dağıma isinde oldukça uzmanlaş mistir. Nakliye, depolama ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmada oldukça iyidir. Bununla birlikte kaliteli ve güvenilir isler gerçekleştirir. Bütün isleri gerektiği zaman büyük bir hızla yürütür ve hemen ilaçları tedarik eder. Firmamızın, asil önemsediği insanların sağlığıdır ve bu nedenle hem ücretli hem de Yardım amaçlı ilaç dasitimi gerçekleştirir. İnsanlar için gerçekleştirdiği ilaç dağıtımı ve insani Yardım projeleri hiçbir şekilde insan ya da coğrafya ayrımı yapmaz.

Firmamızın asil amaçları ve görev bildiği baslıklar:

Klinik araştırmalara ilaç ve malzeme olarak Yardım etmek

Dünya genelinde tüm kuruluşlara ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmak

Yetim ilaçlarının tedarik sürecinin sağlanması

Sağlıkla ilgili yürütülen araştırma projelerine destek olmak

İnsani Yardım projelerini geliştirerek  kuruluşlara destek sağlamak

İnsani Yardım projeleri denildiği zaman adından da anlaşılacağı gibi ani bir gereksinim halinde insanların yanında olmak ve onlar için Yardım sağlamaktır. Firmamızın önceliği de, bu Yardım projesine destek sağlamaktır.

Doğal afetler, savaşlar, kitlik ya da beklenmeyen virüs gibi olaylarda bünyesinde bulundurduğu insani Yardım projesi, insanlara büyük bir olanak sağlamaktadır. Özellikle büyük kurum ve kuruluşların da desteğini alarak daha büyük çaplı projelerde geliştirerek tüm dünya için çalışma yürütür.

Bu proje sayesinde, hem ülke içinde hem de ülke dışındaki insanlara,  insani Yardım projeleri ile ilaç, gereken tıbbi malzeme (sargı bezi gibi) ulaştırmıştır. Bu şekilde sağlık desteği sağlayan firmamız insanların hayatları kurtarmak için elinden geleni yapmış ve yapmaktadır. Yardım gereken bölgelere sadece ilaç ve malzeme sağlamakla da kalınmayarak, gerekli doktor, hemşire ve kurulan Yardım ekiplerini de bölgeye ulaştırmıştır. Bu sayede gerekli malzemeler ayni anda birçok kişi tarafından kullanılır ve daha fazla hastaya Yardım edilmiş olunur.