İstanbul Pharma

Kan trombosit boyutu ile COVID-19 hastalığının şiddetini tahmin etme

Araştırmacılar, kan trombositlerinin boyutunun COVID-19'un neden olduğu hastalık şiddetini ve ölüm oranını tahmin etmek için kullanılabileceğini öne sürüyorlar.

Birleşik Krallık'taki Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, trombosit boyutunu yansıtan parametreler, dolaşımdaki aktive trombositlerin önemli göstergeleri olabilir ve COVID-19'lu hastalar pıhtı büyümesi riski altındadır.

Ekip, COVID-19 hastalarında ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW) ve Trombosit-büyük hücre oranı (P-LCR) arasındaki ilişkiyi hastalık şiddeti ve mortalite ile değerlendirmeye çalıştı.

Bu çalışmalarda 11.906 katılımcıyı içeren 22 çalışma incelenmiştir.

Çalışmanın bulguları, şiddetli COVID-19 hastalığının ciddiyetinin, daha büyük ve daha genç trombositlerin artan üretimi ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Hastanede yatış sırasında yapılan P-LCR testleri, yüksek trombotik olay riski taşıyan COVID-19 hastalarını belirleyebilir ve böylece önlemeyi önleyebilir.

Trombositler tipik olarak hem pıhtılaşma hem de bağışıklık tepkisinde önemli bir rol oynayan pıhtılaşma granülleri içeren küçük hücrelerdir.