İstanbul Pharma

Karaciğer tedavileri ayrıca tip 2 diyabetin tedavisine de yardımcı olur

Bir çalışmada, araştırmacılar farelerde yağlı karaciğer hastalığı ile tip 2 diyabetin ana belirteçleri arasındaki bağlantıya baktılar.

Medical News'e göre, sonuçlar karaciğerdeki nörotransmitter GABA'nın üretimini azaltmanın kan şekeri seviyelerini normalleştirebileceğini, iştahı azaltabileceğini ve kilo kaybına yol açabileceğini gösteriyor.

Önceki araştırmalar, tip 2 diyabetin, karaciğerde aşırı yağın depolanmasını içeren aşırı kilolu ve yağlı karaciğer hastalığı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırmacılara göre diyabetli kişilerin %89'u aşırı kilolu.

Bilim adamları, karaciğerdeki aşırı yağın tip 2 diyabete neden olabileceğini uzun süredir tahmin etseler de, tam olarak nasıl çalıştığı bir sır olarak kalıyor.

Arizona Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, son zamanlarda yağlı karaciğer hastalığını kandaki insülin ve glikoz arasındaki denge olan glikoz homeostazına bağlayan altta yatan mekanizmaları belirlemek için iki çalışma yürüttüler.

Karaciğerdeki nörotransmitter GABA'nın aşırı üretimini azaltarak birkaç gün içinde insülin duyarlılığının geri kazanılabileceğini ve uzun süreli tedavinin iştah kaybına ve kilo kaybına yol açabileceğini buldular.

Araştırma ekibinin başkanı Benjamin Renquist şöyle diyor: "Karaciğer GABA ürettiğinde, beyne giden hepatik sinirlerin aktivitesini azaltır. Böylece yağlı karaciğer, GABA üreterek beyindeki aktiviteyi azaltır. "İletimdeki bu azalma, glikoz homeostazını etkileyen çıkış sinyallerini değiştiren merkezi sinir sistemi tarafından hissedilir."

Araştırmacılar, karaciğerde GABA üretimini hedeflemenin, özellikle obez hastalarda glikoz homeostazını iyileştirebileceği, gıda alımını azaltabileceği ve vücut kütlesini azaltabileceği sonucuna vardı.