İstanbul Pharma

Tibbi Malzemeler

- Laboratuvar ortamında kullanılan İstanbul Pharma tıbbi malzemeler su şekildedir:

1-Amyant Tel: Cam malzemenin ısıdan zarar görmemesi amacı ile kullanılan tel tabakadır.

2- Balon ve Balon Joe: Preks camdan yapılmaktadır. Isıya ve soğuğa karsı kaynaklıdır.

3-Baget Cam Çubuk: Karıştırma işlemlerinde kullanılmaktadır.

4- Beher: Plastik veya camdan yapılabilmektedir. Daha küçük sıvıların aktarımı için kullanılmaktadır.

5-Bistüri: Materyallerin çok küçük parçalara ayrılması ya da dokuların kesit alma işlemlerinde kullanılmaktadır. Keskin bir bıçaktır.

6-Bunzen Beki : Doğalgaz ya da bütan gazını aleve dönüştüren demir bir aparattır.

7-Büret: Cam borudan yapılmaktadır. Alt kısmında musluk bulunmaktadır. Titrasyonda kullanılmaktadır.

8- Damla ve Damlalıkla Sise: Küçük işlemlerin yapılacağı sırada kullanılan tıbbi malzemeler kapsamındadır.

9-Deney Tüpü: Camdan yapılmıştır ve ısıya karsı dayanıklıdır.

10-Ependorf Tüp: Plastikten yapılmaktadır. Kapaklıdır. Küçük hacimler için kullanılmaktadır.

11- Falkon Tüpü: Kapaklıdır. Üzerinde hacim göstergeleri bulunmaktadır.

12- Desikatör: Kurutma işlemleri için kullanılmaktadır. Kapak kısmındaki çeşmeler, vakumlu model olduklarını göstermektedir. Camdan, metalden ya da porselenden yapılabilmektedir.

13-Erlen: Camdan yapılmaktadır. Üzerinde hacim göstergeleri bulunmaktadır.

13- Fırça: Cam malzemeler ve diğer malzemelerin temizliği için kullanılmaktadır.

14- Havan ve Tokmağı: Küçük partikülleri ayırmak amacı ile kullanılmaktadır.

15- Huni: Sıvı madde aktarımı amacı ile kullanılmaktadır. Ayni zamanda filtrasyon için de kullanılmaktadır.

16- Kronometre: Zamana bağlı ölçümler için kullanılmaktadır.

17- Lam ve Lamel: Mikroskop incelemelerinde kullanılmaktadır.

18- Lanset: Kan almak amacı ile parmakta delik açmak için kullanılmaktadır. Tek kullanımlık steril iğnelerdir.

19- Maşa: Isınan cam malzemenin bir yerden başka bir yere aktarılması amacı ile kullanılan, tahta veya metalden yapılmış kıskaçlardır.

20- Mezür ( Dereceli Silindir ) : Madde aktarımı amacı ile kullanılmaktadır. Üzerinde dereceleri bulunmaktadır.

21- Mikro pipet: Küçük hacimli sıvıların aktarımı için kullanılmaktadır.

22- Numune Şişeleri: Doku örneklerini saklamak için kullanılan ağzı kapaklı şişelerdir.

23- Öze: Mikro organizmaları besi yerlerine eklemek için kullanılmaktadır.

24- Para film: Şişelerin hava almasını engellemek amacı ile kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen tıbbi malzemeler, firmamız tarafından üretilmektedir. Ürünlerimiz, tedarik edilmeden önce yasal gerekliliklere uygunluğu ve kalite standartlarına uyumu açısından değerlendirilmektedir.